Utstakning krävs vid vissa situationer

Våra mätkonsulter har lång erfarenhet av utstakning och vet i vilka situationer som det är nödvändigt att anlita oss för ett sådant uppdrag. Det är inte alltid som det behövs en utstakning, utan det är något som din kommun får avgöra om valet av placering har stor betydelse. Bland annat om du vill bygga hus nära en tomtgräns.

Rätt kompetens och kunskap för arbetet

En korrekt utförd utstakning kräver rätt kompetens och kunskap inom bygg och anläggningsmätningar. Våra hantverkare besitter den kunskap som krävs och följer alla de regler som finns för arbetet.

Du kan vara trygg med att vi har lång erfarenhet av att utföra diverse mätningar och följa tydligt satta riktlinjer så att utstakningen blir rätt från början. Vi arbetar stegvis med en tydlig plan för hur slutresultatet ska bli, och har alltid dina behov och önskemål i fokus.

Utstakning-arbete-mätkonsult-anläggningsmätning

Grovstakning och finstakning

Inom utstakning finns det två olika varianter som vi arbetar efter, grovstakning och finstakning. I vårt arbete använder vi oss av båda metoderna för att markeringen beroende på viken typ av markering som krävs. Det är inte ovanligt att vi kombinerar dessa två.

  • Grovstakning: Denna utstakning brukar vi använda innan eventuella sprängningar, schaktning eller fyllning har påbörjats. Det vi gör är att vi markerar byggnadens kommande hörn grovt.
  • Finutstakning: Detta är den vanligaste metoder för utstakning som vi använder. Här markerar vi byggnadens kommande hörn och eventuell höjd med pinnar eller på profiler.

Prisvärd utstakning för privatpersoner och företag

Det är en investering för både privatpersoner och företag att anlita våra mätkonsulter för att utföra din utstakning. Det är viktigt att ett nybygge eller tillbyggnad blir rätt redan från första början och med vår hjälp följer vi de riktlinjer som du fick med i bygglovet.

Om du vill veta mer om hur våra hantverkare kan hjälpa dig och vill veta mer om pris för utstakning, ska du kontakta oss redan idag för en offert. Den kan du kika igenom i lugn och ro innan du bestämmer dig hur du vill göra. Vi hörs!